Yêu cầu báo giá

Kích thước và trọng lượng sản phẩm, Incoterms, vận chuyển / điểm đích và tên sản phẩm.
Dịch vụ thông quan thủ tục hải quan chuyên ngành

Phân công nhân viên có tay nghề đối với từng công ty và hợp tác với cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan

Dịch vụ trọn gói

Cung cấp mọi dịch vụ từ thủ tục
hải quan xuất khẩu đến thủ tục
nhập khẩu và các dịch vụ
giao nhận vận tải đường bộ

Hệ thống theo dõi GPS

Vị trí container
và thời gian đến dự kiến thông qua hệ thống GPS